Zalety Cegły Silikatowej

 • Cegła silikatowa to materiał ekologiczny, produkowany z naturalnych surowców:
  • piasek 92%
  • wapno 7%
  • woda 1%
 • Duża wytrzymałość na ściskanie
 • Wysoka odporność na korozję biologiczną
 • Zdolność akumulacji ciepła
 • Bardzo dobra izolacyjność akustyczna
 • Wysoka mrozoodporność
 • Wysoka paroprzepuszczalność - zabezpiecza mur przed kondensacją pary wodnej w następstwie zawilgocenia murów
 • całkowita niepalność